Obci Nesluša bol z operačného programu Kvalita životného prostredia poskytnutý nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektrickej energie pre objekt Materskej školy a školskej jedálne v obci Nesluša vo výške € 46 827,78. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.