02. 07. 2022 sa uskutoční prvý ročník cyklistického podujatia Neslušským chotárom. Bližšie informácie na webe organizátora.