Obec Nesluša informuje o zámere navrhovanej činnosti "Nesluša - potok Neslušanka, pritpovodňová ochrana". Zámer je zverejnený na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/neslusa-potok-neslusanka-protipovodnova-ochrana a je dostupný k nahliadnutiu vo vytlačenej forme u starostky obce na Obecnom úrade v Nesluši.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.