Štatistický úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou a ľahko čitateľnou formou sú prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.

Štatistické údaje o našej obci si môžete pozrieť na tomto odkaze: Obec Nesluša v štatistikách.

Zdroj: zmos.sk