Obec Nesluša v marci tohto roka spustila kamerový systém na zvýšenie prevencie kriminality. Projekt bol z prevažnej miery financovaný z dotácie od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kamerový systém bol inštalovaný na obecnom úrade, hasičskej zbrojnici, dome smútku, v centre obce a v areáli základnej školy. Už za krátke obdobie od jeho zavedenia bolo v oblastiach pokrytých kamerami zaznamenané zníženie škôd vznikajúcich ako dôsledok drobnej kriminality. Vzhľadom na vysoké ceny bezpečnostných systémov sa z dotácie a obecných zdrojov nepodarilo pokryť dostatočné územie našej rozľahlej obce. Obecný úrad preto kvôli badateľnému prínosu tohto riešenia plánuje v budúcnosti pokračovať v rozširovaní kamerového systému.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.