Podľa § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín.

Na obrázkoch nižšie sú niektoré druhy inváznych rastlín vyskytujúce sa na území obce Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.