V obci Nesluša sa hody budú konať v nedeľu 14. 05. 2023.

Žiadosti o pridelenie predajného miesta nie je potrebné posielať dopredu. Budú sa prideľovať v deň konania hodov, priamo na tvare miesta v sektoroch A, B, C, D, E a F.

Je potrebné si so sebou priniesť všetky potrebné doklady na povolenia k predaju (živnostenský list, doklad o e-kase, a pod.).

Poplatok za užívanie verejného priestranstva (predajné miesto) bude vyberaný v deň konania hodov, na tvare miesta, zamestnankyňami Obecného úradu v Nesluši podľa podľa § 3 ods. 2 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a jeho neskorších dodatkov v sadzbe 1,50/m2/1 deň.

Záchytné parkovisko pre predajcov bude zabezpečené pri Obecnom úrade.

Obec Nesluša nezabezpečuje elektrickú energiu.

Mapa s rozmiestnením predajných miest na hodoch 2023

Bližšie informácie na tel. č. 0902 623 179 alebo 041/428 11 21 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.