Hody v obci Nesluša sa budú konať v nedeľu 19. 05. 2019.

Žiadateľ musí svoju žiadosť o predajné miesto poslať poštou, cez e-podateľňu alebo e-mailom. Uzávierka podávania žiadostí je 30. 04. 2019. Po tomto termíne bude žiadateľovi zaslané rozhodnutie o výške poplatku za prenájom verejného priestranstva (výška poplatku bude vypočítaná na základe rozmerov stánku, ktorú uvedie v žiadosti). Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa § 3 ods. 2 písm g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v sadzbe 1,50/m2/deň môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce č. SK40 5600 0000 0003 1807 1001 najneskôr do 10. 05. 2019.

Miesto pre stánok bude žiadateľovi pridelené priamo na mieste v deň konania hodov.

Mapa rozloženia stánkov na hodoch

Bližšie informácie na čísle 0902 623 179 alebo 041/428 11 21 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.