A. Zmesový komunálny odpad

 • 02. 01. (sobota)
 • 14. 01. (štvrtok)
 • 28. 01. (štvrtok)
 • 11. 02. (štvrtok)
 • 25. 02. (štvrtok)
 • 10. 03. (štvrtok)
 • 24. 03. (štvrtok)

Nádoby so zmesovým KO možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu zberovou spoločnosťou; nádoba sa môže na verejnom priestranstve nachádzať najneskôr do 17:00 hod dňa vývozu odpadu1. Nádoby neoznačené súpisným číslom domu, nádoby preplnené alebo nadmerne zaťažené nebudú zberovou spoločnosťou vyprázdnené!

Do nádob na zmesový odpad nepatria: plasty (pozri pol. B); viacvrstvové nápojové obaly (pozri pol. C.); papier, sklo, plechové obaly (pol. D); elektroodpad a nebezpečné odpady (samostatný zber obce). Prosíme obyvateľov, aby do nádob neukladali biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie, zhnité ovocie a kuchynský odpad) – treba ich kompostovať na pozemkoch rodinných domov.

B. Plasty

 • 04. 01. (pondelok)
 • 01. 02. (pondelok)
 • 29. 02. (pondelok)

Vhodne zaviazané vrecia modrej farby s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu obcou1.

Prosíme vodičov/majiteľov áut, aby v dobe odvozu tohto odpadu neblokovali miestne komunikácie.

C. Viacvrstvové nápojové obaly ("tetrapak")

 • 08. 02. (pondelok)
 • 07. 03. (pondelok)

Pre tento nový druh triedeného odpadu používame pridelené vrecia čiernej farby. Vhodne zaviazané vrecia s týmto odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu obcou1.

Prosíme vodičov/majiteľov áut, aby v dobe zvozu tohto odpadu neblokovali miestne komunikácie.

D. Papier, sklo, plechové obaly

 • nepretržite 24 hodín denne

Červené, zelené a modré kontajnery objemu 1100 l na zberných miestach v obci. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

E. Použité jedlé oleje a tuky, nespotrebované lieky

 • 02. 03. (streda) v čase od 9:00 do 16:30

Zberným miestom je obecný úrad, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176. Pre zber jedlých olejov a tukov je vhodné použiť pôvodné plastové nádoby alebo plastové fľaše z minerálnych/stolových vôd.

Poznámky:

1. V 1. štvrťroku 2016 obec neorganizuje zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, starých elektrospotrebičov, zdrojov osvetlenia, autobatérií a nebezpečného odpadu. Do doby zberu skladujú domácnosti tento odpad na svojich nehnuteľnostiach v zabezpečených priestoroch.

2. Zber vyradeného alebo nepotrebného šatstva je realizovaný nepretržite v centrálnej časti obce; treba vkladať do menších igelitových vriec za účelom ochrany pred znehodnotením vodou/vlhkosťou.

Zverejnené: 21. 12. 2015

Vypracoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát ŽP, tel.: 041/428 11 21, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1Dôvod: prekážky v cestnej premávke a rešpektovanie estetického hľadiska

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.