obrazok

Rozpočet 2020

Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2021 schválený 06. 12. 2019 uznesením č. V-24/2019

Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtových organizácií

  • Základná škola Nesluša (pdf).