Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 25. 11. 2022.

Prítomní: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2022 - 2026
 8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, členov
 9. Určenie platu starostky obce
 10. Diskusia
 11. Záver

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.