Uznesenie V./2009 zo zasadania OZ, konaného 30. 04. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

A/ udeľuje

súhlas k podnikaniu zvoleného hlavného kontrolóra obce Daniela Ševčíka, bytom Nesluša č. 827.

B/ ruší

bod A Uznesenie IV./2009 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 17. 04. 2009.

C/ súhlasí

s vyplácaním mzdy hlavného kontrolóra v zmysle zákona.

Oznámenie

Oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva č. V zo dňa 30. 04. 2009.

Oznamujem, členom zastupiteľstva, že v zmysle § 13, odstavec 6, zákona 369/1990 som pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva č. V. zo dňa 30. 04.2009. Ing. Marian Chovaňák, starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.