Uznesenie VIII./2007 z mimoriadneho zasadania OZ konaného 19. 10. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje:

1. Dodávateľa zákazky na pokrytie strechy domu smútku Richarda Mäkkého a krytinu - hliníkový plech v pásoch falcovaný, vrátane materiálu za ponukovú cenu 583 730,- Sk.

2. Predajnú cenu monografie Nesluša:

  • 200,- Sk pre obyvateľov obce,
  • distribučnú sieť 350,- Sk,
  • 200 ks na propagáciu obce,
  • 5 ks poslancom OZ,
  • po 1 ks do knižníc susedných obcí.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.