Uznesenie č. XI./2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení Uznesenia OZ č. X./03.

2. Správu o stave vodovodu a prijímaných opatreniach.

B/ schvaľuje:

1.VZN o povinnosti rekonštrukcie vodovodných prípojok obyvateľov pripojených na obecný vodovod a inštalácii vodomerov.

2. Prevádzkový čas knižnice v dňoch: Streda : 12.00 – 18.00 hod., Štvrtok:12.00 – 18.00 hod., Piatok: 12.00 – 18.00 hod.

3. Výzvu vlastníkom a užívateľom lesov v Nesluši o príspevok do fondu opráv miestnych komunikácií, poškodených mechanizmami ťažbou drevnej hmoty.

2. Žiadosť Václava Purašíka, bytom Nesluša 577 o presun výstavby garáže.

3. Zľavu nájmu za miestnosť v priestoroch ZS pre MO SZI na 50% pôvodnej stanovenej čiastky.

C/ doporučuje:

1. Starostovi obce prizvať pracovníka z VÚB k prerokovaniu podmienok k poskytnutiu hypotekárneho úveru na výstavbu bytov nad ZS.

2. Starostovi obce vykonať prieskum záujemcov o nadstravbu bytov nad ZS formou hypotekárneho úveru.

D/ odkladá:

1. Prejednať výsledky inventarizácie. Termín: 29. 02. 2004 Zodpov.: predsedovia ivent. komisií.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.