obrazok

Komisie

Zápisnice komisií 2021

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej; životného prostredia a plánovania; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2021.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2020

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej; životného prostredia a plánovania; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2020.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2019

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej; životného prostredia a plánovania; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2019.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2018

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2018.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2017

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2016

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecnéh zastupiteľstva v Nesluši z roku 2016.

Čítať ďalej...

Zápisnice komisií 2015

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecnéh zastupiteľstva v Nesluši z roku 2015.

Čítať ďalej...