Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nesluša sa budú konať 13. 08. 2017.

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne. Uzávierka podávania žiadostí je 31. 07. 2017. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo stánku. Umiestnenie stánku si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 ods. 2 písm g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v sadzbe 1,50/m2/deň môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce č. SK40 5600 0000 0003 1807 1001 najneskôr do 04. 08. 2017. Pri platbe cez účet je potrebné uviesť špecifický symbol 650 a variabilný symbol uvedený v rozhodnutí o dani za užívanie verejného priestranstva. V prípade neuhradenia poplatku bude pridelené číslo stánku zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

Mapa rozloženia stánkov na hodoch

Bližšie informácie na čísle 0902 623 179 alebo 041/428 11 21 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.