Starostka obce Nesluša zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 18. 10. 2021 o 16:30 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Zámer prevodu obecného majetku – parcela KN-C č. 939
 4. Zámer prenájmu obecného pozemku v centre obce - “Z-box”
 5. Zámer “katolícky kultúrny dom”
 6. Výber audítora na účtovný rok 2021
 7. Memorandum o spolupráci s mestom Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026
 8. Diskusia
 9. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.