Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
3. Záverečný účet 2019
4. Vodozádržné opatrenia areálu ihriska a obecného úradu
5. Správa Komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
6. Zámer odpredaja "Horná škola"
7. Voľba nového člena do Komisie na ochranu verejného záujmu
8. Diskusia
9. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.