Starostka obce Nesluša pozýva na 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 18. 09. 2017 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK MŠVVaŠ SR ktorý bude realizovaný obcou Nesluša
  3. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.