Starostka obce Nesluša zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 12. 04. 2023 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

  1. Otvorenie rokovania
  2. Správa z kontroly obce hlavnej kontrolórky obce
  3. Výber audítora na účtovný rok 2022
  4. Rozpočtové opatrenie 2-1/2023
  5. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
  6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
  7. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf, 51 kB, 03. 03. 2023),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.