obrazok

2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

  • Návštevy: 806

Starostka obce Nesluša pozýva na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 15. 05. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
3. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
5. Diskusia
6. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.