Starostka obce Nesluša pozýva na 2. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2016 o 17:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2015
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nesluša
 5. Úprava Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantanej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Vysporiadanie katolíckeho kultúrneho domu
 7. Rozpočtové opatrenie
 8. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 9. Diskusia
 10. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.

Video

 1. časť 1/3,
 2. časť 2/3,
 3. časť 3/3.

Za poskytnutie záznamu ďakujeme Petrovi Pijákovi a Františkovi Tulcovi.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.