obrazok

Zaradenie lokality do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pozýva na prerokovanie zaradení lokalít do národného zoznamu území európskeho významu.

ÚEV SKUEV0840 Neslušské penovcové prameniská

04. 05. 2017 o 14:00 v kultúrnom dome v Nesluši.

Dokumenty:

ÚEV SKUEV0836 Zákopčianske lúky

03. 05. 2017 o 11:30 na Mestskom úrade v Čadci a 04. 05. 2017 o 12:00 v kultúrnom dome v Nesluši.

Dokumenty: