obrazok

Hody 2017 - informácie pre predajcov

Hody v obci Nesluša sa budú konať 14. 05. 2017.

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne. Uzávierka podávania žiadostí je 05. 05. 2017. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo stánku. Umiestnenie stánku si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 ods. 2 písm g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v sadzbe 1,50/m2/deň môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce č. SK40 5600 0000 0003 1807 1001 najneskôr do 10. 05. 2017. V prípade neuhradenia poplatku bude pridelené číslo stánku zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

Mapa rozloženia stánkov na hodoch

Bližšie informácie na čísle 0902 623 179 alebo 041/428 11 21 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tagged under hody 2017