Starostka obce Nesluša pozýva na 1. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 22. 04. 2016 o 18:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nesluša 2015 - 2024
 3. Správa o odpadovom hospodárstve Obce Nesluša za rok 2015
 4. Správa o verejnom vodovode Obce Nesluša za rok 2015
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom vodovode
 6. Správa hlavného kontrolóra Obce Nesluša za prvý štvťrok 2016
 7. Správa hlavného kontrolóra Obce Nesluša ohľadne inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nesluša
 8. Inventúry
 9. Vysporiadanie ihriska
 10. Dopravné značenie
 11. Dotácie
 12. Žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie priestorov
 13. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 14. Diskusia
 15. Rekapitulácia prijatých uznesení
 16. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.