obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Postup zriadenia vodovodnej prípojky pripojenej na verejný vodovod

Príloha (pdf)

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod, odpojenia od verejného vodovodu, zriaďovania vodovodnej prípojky a odstraňovania vodovodnej prípojky

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zmena územného plánu obce Rudina

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1"

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie starého vozidla na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Upozornenie na povinnosť nahlásenia údajov pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2015

Príloha (pdf)