obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf)

Oznámenie obce Rudina o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf)