obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o zámere: Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Oznámenie o záverečnom stanovisku - Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).