obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Správa o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Informovanie o úrovni triedenia odpadov

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018 v obci Nesluša predstavuje podiel 22,28 % z celkového množstva odpadov - viac v prílohe (pdf).