obrazok

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).