obrazok

Spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).