obrazok

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR - ZRUŠENÉ - z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s covid-19 na základe § 65 zákona - o náhradnom termíne vás budeme informovať

Príloha (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR je ZRUŠENÉ z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s covid-19 na základe § 65 zákona. O náhradnom termíne vás budeme informovať.