obrazok

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na orezanie drevín

Príloha (pdf).