obrazok

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR - zrušené!

Stretnutie bolo z dôvodu prevetnívnych opatrení pred šírením COVID-19 zrušené!

Príloha (pdf).