obrazok

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf).