obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Správa o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).