obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Informovanie o úrovni triedenia odpadov

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 v obci Nesluša predstavuje podiel 26,93 % z celkového množstva odpadov - viac v prílohe (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR - ZRUŠENÉ - z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s covid-19 na základe § 65 zákona - o náhradnom termíne vás budeme informovať

Príloha (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR je ZRUŠENÉ z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s covid-19 na základe § 65 zákona. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na orezanie drevín

Príloha (pdf).

Informovanie o úrovni triedenia odpadov

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2019 v obci Nesluša predstavuje podiel 22,48 % z celkového množstva odpadov - viac v prílohe (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR - zrušené!

Stretnutie bolo z dôvodu prevetnívnych opatrení pred šírením COVID-19 zrušené!

Príloha (pdf).

Správa o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).