obrazok

vzn

vzn

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: pondelok, 13. november 2017, 11:12

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje (pdf)

Dôvodová správa (pdf)