Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O) Nesluša (pdf, 309 kB);

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.