Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o dani z nehnuteľností a dani za psa (pdf), dôvodová správa (pdf).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.