Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 09. 03. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.