Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 09. 03. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby uznesením číslo I-5/2023.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.