Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 09. 03. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Cintorín Nesluša a Dom smútku Nesluša uznesením č. I-4/2023.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.