Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 21. 06. 2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nesluša uznesením číslo III-8-3a/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.