Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 14. 03. 2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom uznesením číslo I-4/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.