Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 6. riadnom zasadnutí dňa 09. 12. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom obce Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.