Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nesluša.

JoomBall - Cookies