Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (pdf).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.