Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf)

Dôvodová správa (pdf)

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.