Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa (pdf)

Dôvodová správa (pdf)

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.