obrazok

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby

  • Kategória: vzn

Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (pdf)

Dôvodová správa (pdf)