obrazok

vyhlasky

vyhlasky

Verejná vyhláška o poplatkoch za správne úkony

  • Kategória: vyhlasky
  • Uverejnené: piatok, 26. február 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Usmernenie k pripájaniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

  • Kategória: vyhlasky
  • Uverejnené: štvrtok, 18. február 2016, 00:00

Príloha (pdf)

Zásady prenajímania telocvične, malej telocvične, umelého ihriska a ostatných sociálnych miestností

  • Kategória: vyhlasky
  • Uverejnené: utorok, 12. január 2016, 00:00

Príloha (pdf)

 

Postavenie a úlohy obce na úseku pozemných komunikácií a pravidlá užívania pozemných komunikácií

  • Kategória: vyhlasky
  • Uverejnené: pondelok, 14. december 2015, 00:00

Príloha (pdf).

Výzva vlastníkov nehnuteľností k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu

  • Kategória: vyhlasky
  • Uverejnené: štvrtok, 19. november 2015, 00:00

Príloha (pdf).